There was an error in this gadget

Friday, January 20, 2012

Ruang pejabat bersih tingkat prestasi pekerja


Ruang pejabat bersih tingkat prestasi pekerja
BHOnline Ruangan Agama 21/01/2012

Amalan membudayakan kebersihan jadi terapi minda, kekang tekanan tugas 

KEBERSIHAN adalah tunjang agama dan sebahagian daripada iman. Ia amat dititikberatkan dalam segenap aspek kehidupan. Buktinya, ajaran Islam memperkenalkan sistem kebersihan secara khusus melalui amalan kebersihan.
Antaranya, kaedah berwuduk, bertayamum, beristinjak, membersihkan najis, mandi hadas, mandi mayat, kebersihan diri dengan memotong kuku, menggosok gigi, membuang bulu ketiak dan ari-ari, merapikan rambut dan misai serta membersihkan hidung.

Begitu juga amalan kebersihan umum seperti memastikan kebersihan ruang solat, larangan membuang air di laluan awam, di bawah pohon yang berbuah dan dalam air bertakung. Semua contoh ini adalah cara Islam dalam menjaga kebersihan diri, orang lain dan persekitaran.
Sabda Rasulullah SAW daripada Ibn Mas’ud: “Sesungguhnya Allah itu cantik (indah) dan bersih. Dia amat mencintai kepada perkara yang cantik (indah) dan bersih.” 
Manakala firman Allah yang bermaksud: “Hai orang yang berselimut. Bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah.” (Surah al-Mudatthir, ayat 1-4) 

Bahkan, dalam kitab fiqh ulama selalu meletakkan bab taharah (kebersihan) pada bab yang pertama tetapi sayangnya isu kebersihan dalam kalangan umat Islam sendiri masih belum berkesudahan. Walaupun setiap hari kita berwuduk dan mandi, namun amalan itu belum menjamin pembudayaan kebersihan khasnya di tempat awam termasuklah di tempat kerja sendiri.


Contoh ketara ialah kebersihan tandas di surau dan masjid yang rata-ratanya masih belum memuaskan. Ada kala lebih buruk dan kotor daripada tandas awam. Ada juga ruang solat yang kotor dengan tahi cicak, habuk, sampah serta sejadah, telekung dan kitab tidak tersusun kemas. Malang sekali apabila kebersihan rumah milik umat Islam ini masih belum boleh dibanggakan.

Justeru, perlulah diingat bahawa kebersihan bukan perkara ranting sebaliknya ia adalah perkara pokok mesti diutamakan dalam soal kerohanian dan peribadatan serta diberi keutamaan dalam urusan kehidupan.

Teori pengurusan organisasi menunjukkan kebersihan ruang pejabat dan persekitarannya bukan saja perlu untuk kelihatan kemas serta cantik, tetapi ia memberi sekurang-kurangnya tiga kesan penting iaitu meyakinkan pelanggan terhadap kualiti pengurusan serta memberi dorongan motivasi kepada pekerja.
Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya kamu akan berjumpa saudara kamu, maka perelokkanlah bekalan kamu dan pakaian kamu sehingga kamu menjadi tahi lalat dalam kalangan manusia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan dalam perkataan dan perbuatan.” (Hadis riwayat Abu Daud) 

Menurut Dr Mustafa al-Khin dalam Fiqh al-Manhaji, maksud menjadi tahi lalat dalam kalangan manusia dalam hadis ini ialah menonjol dan berbeza daripada yang lain kerana kebaikannya atau membentuk imej yang nantinya akan menjadi ikutan.

Penekanan terhadap aspek kebersihan dan kekemasan persekitaran ruang fizikal membabitkan peralatan, jentera, kemudahan kerusi, meja, rak fail, tandas dan sebagainya boleh dilakukan dengan mempraktikkan amalan 5S yang diperkenalkan dalam organisasi di Jepun.

Amalan 5S itu ialah seiri, seiton, seiso, seiketsu dan shitsuke. Kesemuanya bermaksud sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa praktik.

Sisih bererti mengasingkan apa yang perlu dan tidak perlu. Apa yang tidak perlu itu boleh dibuang atau dilupuskan bagi menjimatkan ruang. Kemudian, semua perlu disusun atur dan diseragamkan dengan pelbagai sistem penyimpanan seperti angka, abjad atau warna supaya memudahkan urusan mencari serta menyimpan dokumen.

Ruang dan peralatan yang ada juga hendaklah sentiasa dijaga kebersihannya dengan sentiasa disapu. Mudahnya, kita boleh memulakan sendiri dengan menjadikan amalan menyapu ruang, menyusun fail dan membuang sampah di meja sendiri sebelum atau selepas memulakan kerja sebagai tabiat setiap hari.

Ruang yang bersih, kemas lagi cantik itu akan menjadi terapi minda yang baik untuk mendorong minat kita berada di pejabat dan bekerja dengan sistematik, cekap serta cepat. Ia juga memberikan pandangan mata dan fikiran tenang, sekali gus memudahkan lahirnya idea lebih kreatif, keputusan adil serta komunikasi menyenangkan.

Semua ini sudah tentu akan mewujudkan suasana seronok dan selesa di tempat kerja selain memberi keselesaan kepada pelanggan dan imej baik kepada organisasi.

Justeru, marilah sama-sama kita menjadi pekerja dan individu yang prihatin terhadap aspek kebersihan dan kekemasan serta membudayakan sifat ringan tulang untuk menjaganya di mana juga kita berada.

Semakin kita mengutamakan kebersihan semakin baiklah perjalanan pengurusan dan semakin baik perjalanan pengurusan akan semakin baiklah hubungan kita sesama manusia serta hubungan kita dengan Pencipta.


Artikel:jariyangmenari.blogspot.com

Friday, January 13, 2012

Pembelajaran sepanjang hayat lonjak kecemerlangan

Pembelajaran sepanjang hayat lonjak kecemerlangan

BHOnline Ruangan Agama 2012/01/11

AKTIVITI pembelajaran tidak hanya berlaku di sekolah atau institusi pengajian saja tetapi juga di tempat kerja. Pembelajaran sepanjang hayat sama ada secara formal atau tidak, dengan usaha sendiri atau disediakan majikan bukan sekadar suatu keperluan tetapi sumber hidayah Allah. 

Pintu hidayah Allah SWT terbuka bagi mereka yang bekerja mencari rezeki halal serta berusaha untuk memperbaiki diri serta kerja yang diusahakan.
Firman Allah yang bermaksud: “Dan orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang yang berusaha membaiki amalannya.” (Surah Al-‘Ankabut, ayat 69)
Usaha memperbaiki diri dan kerja boleh dilakukan melalui proses menimba pengalaman dan pengetahuan seperti mana peringatan menuntut ilmu dari buaian sehingga ke liang lahad. 

Program pengetahuan yang berkaitan secara langsung atau tidak dengan keperluan organisasi bolehlah disenaraikan pada awal tahun ini. Bagi merealisasikan usaha pembelajaran sepanjang hayat di tempat kerja, seseorang hendaklah mempunyai tiga sifat asas iaitu sukakan ilmu pengetahuan, rajin belajar dan memiliki daya ingin tahu yang tinggi. 

Ketiga-tiga sifat ini sudah disarankan Baginda Rasulullah SAW dalam sabda yang bermaksud: “Carilah ilmu walaupun di negeri China.” (Hadis riwayat al-Baihaqi) 

Mencari ilmu sampai ke negeri China menunjukkan kesungguhan, minat, daya ingin tahu dan kerajinan yang ada pada penuntut serta hasrat mendalami nilai kehidupan masyarakat lain yang dituntut. 
Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud: “Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan jalan menuju syurga.” (Hadis riwayat Al-Tirmizi) 

Usaha pembelajaran sepanjang hayat juga perlu direalisasikan melalui proses perkongsian pengetahuan di tempat kerja. Kakitangan berkongsi pengetahuan dan maklumat akan menghidupkan suasana kerjasama harmoni yang menghasilkan keputusan serta kerja cekap dan adil. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan bertanyalah kepada ahli ilmu sekiranya kamu tidak mengetahui.” (Surah al-Nahl, ayat 43) 

Sejarah Islam membuktikan kehebatan keilmuan imam mazhab juga kerana kecintaan mereka yang mendalam terhadap penguasaan pelbagai ilmu dan pencariannya berterusan sehingga kewafatan mereka selain kewarakan serta akhlak dalam mengajarkannya kepada masyarakat. 

Diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda: “Belajarlah kamu ilmu, kerana mempelajarinya kerana Allah itu amal kebajikan, dan menelaah suatu ilmu pahalanya umpama membaca tasbih, mengadakan pembahasan terhadap suatu ilmu adalah jihad, mencari ilmu itu ibadah, mengajarkannya termasuk sedekah; menyerahkan ilmu kepada ahlinya mendekatkan diri kepada Allah, memikirkan suatu ilmu pahalanya umpama melaksanakan ibadah puasa, dan bermuzakarah mengenai ilmu itu pahalanya umpama melaksanakan solat malam.” (Hadis riwayat Abu Syaikh dan Ibnu Abdil Bar) 

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Nabi-nabi disuruh untuk menempatkan seseorang itu pada tempatnya dan berbicara dengannya mengikut tahap pemikirannya.” (Hadis riwayat Abu Daud) 

Kejayaan daripada penguasaan ilmu, kemahiran dan kompetensi yang diperoleh menjadikan seseorang itu mendapat pelbagai kebaikan darjat, pangkat, produktiviti dan prestasi yang tinggi. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Hai orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, nescaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surah Al-Mujadalah, ayat 11) 

Dr Wahbah al-Zuhaily dalam tafsirnya mengenai ayat ini berkata: “Darjat orang mukmin melebihi darjat orang bukan mukmin. Darjat orang berilmu melebihi darjat orang yang tidak berilmu.” 

Justeru, pembelajaran sepanjang hayat dengan sifat berterusan dan ikhlas untuk memperbaiki amalan akan melonjakkan kecemerlangan diri dan organisasi. 


Artikel:jariyangmenari.blogspot.com

Monday, January 2, 2012

Azam patut seimbang usaha cari reda Ilahi


Azam patut seimbang usaha cari reda Ilahi BHOnline Ruangan Agama 2012/01/02

KITA sekali lagi diberi peluang melangkah kaki ke tahun baru Masihi 2012. Sama ada sedar atau tidak, kedatangan tahun baru menandakan usia meningkat dan kita kian menghampiri saat kematian. 

Sudah menjadi tradisi, apabila tiba tahun baru, kita menyambutnya dengan semangat baru, diari baru dan segalanya baru. Sebenarnya dalam Islam tiada istilah tahun baru atau lama kerana kita sentiasa dituntut taat kepada Allah setiap masa, dari awal tahun hingga akhir tahun, daripada umur baligh hingga ke liang lahad.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Hijr, ayat: 99 yang bermaksud “...dan sembahlah Tuhanmu sehingga tiba kepada kamu kematian...”. Tidak menjadi kesalahan apabila budaya menyambut tahun baru ini kita selarikan dengan kehendak dan tuntutan syarak. 

Justeru, kita sepatutnya lebih mengutamakan kebaikan, menjauhi kejahatan, amanah, bertanggungjawab, berdisiplin dan jujur dalam gerak kerja.

Kita wajar sentiasa bermuhasabah setiap masa agar menepati saranan dituntut Allah SWT supaya menjadi hamba yang taat kerana ini asas yang perlu dibina dalam mencari tujuan hidup sebenar iaitu beribadat kepada Allah SWT bukan mencari keseronokan duniawi semata-mata. 

Firman Allah SWT dalam surah azd-Dzariyaat, ayat 56 yang bermaksud: “dan tidak Aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepada-Ku.” 

Setahun berlalu pasti melakarkan catatan penting yang boleh dijadikan iktibar. Jika tahun lalu, banyak kepincangan dalam hidup kita secara disengajakan atau tidak, maka tahun ini kita berazam tidak mengulangi kepincangan sama. 
Jika tahun lalu kita menempa kejayaan, maka tahun ini biar kita mencipta kejayaan lebih baik kerana seseorang Muslim sentiasa mengarahkan diri ke arah lebih baik, seperti kata Saidina Umar: “Celakalah bagi Muslim yang hari ini lebih buruk daripada semalam dan esok lebih buruk daripada hari ini.” 

Sesuatu yang lumrah, tahun baru sering dikaitkan dengan soalan, apakah azam dan cita-cita tahun baru? Golongan artis pasti memasang azam lebih cemerlang dalam lagunya dan menghasilkan filem atau album lebih meletup. 
Ahli perniagaan pula bercita-cita mengembangkan perniagaan agar mendapat keuntungan berlipat ganda, manakala ahli sukan menggandakan lagi usaha menempa nama negara di mata dunia.
 

Amat jarang kita dengar, orang menyuarakan cita-cita menjadi hamba Allah lebih bertakwa, lebih pemurah, lebih patuh atau taat kepada hukum Allah dan lebih menghayati ajaran Islam secara syumul.
 

Tidak salah menanam azam tetapi biar seimbang dalam usaha mencari kecemerlangan dunia dan akhirat. Selain itu, usaha bersungguh-sungguh perlu disusuli supaya azam menjadi realiti. 

Firman Allah SWT dalam Surah ali-Imran, ayat 159 yang bermaksud: “Maka apabila engkau berazam, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepada-Nya.” 

Perkara lain yang perlu diberi perhatian serius ialah pengisian sambutan tahun baru. Kita bimbang dan sedih apabila melihat sambutan tahun baru sering dicemari dengan upacara penuh unsur maksiat yang jelas menyalahi hukum dan menyimpang daripada adat dan budaya Melayu. 

Ada pihak menganjurkan sambutan dengan acara nyanyian yang melalaikan, minum arak dan pergaulan bebas.
 

Penganjuran seumpama ini membuka satu lagi ruang bagi mengundang kemurkaan Allah SWT. Maka sudah muda-mudi yang dahagakan hiburan akan terpikat dengan program ini. Maka terlena dan hanyutlah mereka sehingga ada yang tenggelam dalam maksiat.
 

Sepatutnya tahun baru disambut penuh rasa syukur kepada Allah dengan berdoa atau menganjurkan majlis ilmu yang boleh membina minda untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Marilah kita jadikan tahun baru ini titik tolak untuk memperelokkan akhlak dengan mencontohi peribadi Rasulullah SAW
 


Diharapkan juga tahun baru ini menjadi tahun kegembiraan. Dalam mengimpikan hasrat ini, usaha dan tekad perlu selari kerana kejayaan tidak datang bergolek. Begitu juga dengan kebaikan, tanpa azam dan pegangan kukuh pada nilai murni, ia tidak akan dapat dicapai. 

 Artikel:jariyangmenari.blogspot.com

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms